ساخت اسکرو کانوایر 15 متری با ضخامت 2 سانتی متر از جنس استیل 304 که به سفارش آبفای تهران میباشد با موفقیت انجام گرفت و آماده تحویل و نصب در تصفیه خانه تهران گردید.