این شرکت عضو فعال اتحایه صنایع هوایی و فضایی ایران بوده و در زمینه ساخت برخی از قطعات و یا مشاوره در این امر فعالیت دارد.

ساخت هواپیمای دو نفره آوا 202 و انتقال تکنولوژی هواپیمای سم پاش درامادر نیز در رزومه این شرکت می باشد.

هم اکنون مهندس حسن امیدزاد بعنوان رئیس کارگروه هلیکوپتری در اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران می باشند.

جلسه انتخاب هیئت مدیره و رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

 

اولین جلسه کارگروه هلیکوپتری در تاریخ 1396/7/21 در محل نمایشگاه دایمی صنایع هوایی و انتخاب مهندس امیدزاد بعنوان رئیس کارگروه هلیکوپتری .