برگزاری دوره های آموزشی  و مشاوره در بسیاری از صنایع ایران که تعدادی از این شرکت ها در زیر آمده است :

مكان و/ يا نام مؤسسه
عنوان
1 صنايع پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
2 شركت فراوري و ساخت (ساخت كمك فنر) ـ رشت تدريس ومشاورهGD&T ومديريت پيكربندي‌يا CM
3 ‌شركت پژوهش صنعت اميد تدريس GD&T و مديريت پيكربندي (CM)
4 شركت ياتاقان بوش ايران ـ تاكستان تدريس ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي   (GD&T)
5 شركت كرمان خودرو تدريس ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي   (GD&T)
6 شركت محورسازان ايران خودرو تدريس ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي   (GD&T)
7 شركت ساخت ابزارهاي صنعتي طبرستان تدريس ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي   (GD&T)
8 شركت پيستون ايران – تبريز تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
9 صنعت ساخت موتورهاي توربيني (سمت) صنايع هواپيمائي تدريس ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي    (GD&T)
10 شركت تراكتورسازي –  ماشين‌‌آلات صنعتي ـ تبريز تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
11 مجتمع صنايع حديد تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
12 صنايع مهماتسازي شهيد ستاري تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
13 صنايع جنگ‌افزارسازي تهران تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
14 مجتمع صنعتي غدير ـ يزد تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
15 صنايع جنگ‌افزارسازي تهران سمينار ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي   (GD&T)
16 شركت تراكتورسازي و چرخشگر –  تبريز سمينار ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي   (GD&T)
17 گروه صنعتي بهمن –  بهمن ديزل سمينار ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي    (GD&T)
18 شركت كاوش همايش سمينار ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي    (GD&T)
19 شركت كاوشگران فن‌آور سمينار TQM
20 دانشگاه صنعتي اصفهان سمينار نقش آمار در صنعت خودرو
21 دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران) سمينار كامپوزيت‌ها در صنايع هوائي
22 دانشگاه علم و صنعت سمينار كامپوزيت‌ها در صنايع هوائي
23 دانشكده صنايع هواپيمائي كشوري تدريس كامپوزيت‌ها در صنايع هوائي
24 پنجمين كنفرانس مديران كيفيت سمينار  GD&Tو نقش آن بر كاهش ضايعات، ارتقاء پايائي وتضمين تعويض‌پذيري
25 مرکز همايش های بين المللي رازی     18و19 اسفندماه 1383 سمينار جايگاه  GD&T در  EFQM(در دومين كنفرانس EFQMتهران)
26 چهارمين همايش بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان استانداردسازي درب و پنجره‌هاي U-PVC
27 صنايع هوائي ايران وابسته به سازمان‌گسترش … مشاوره درساخت و توليد هواپيما وتدريس GD&T
28 مجتمع صنايع حديد سمينار مديريت پيكربندي (CM)
29 همايش ملي سرآمدي سازماني با رويكرد بهره‌وري سبز ( تهران ـ مجموعه همايش‌هاي هتل المپيك  29و30 بهمن‌ماه 1385) ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي با رويكرد سبزGD&T)  (Greenو نقش آن در مراحل طراحي، ساخت و بازرسي محصولات
30 دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران) پانزدهمين همايش بين‌المللي مهندسي مكانيك ـ 25 الي 27 ارديبهشت‌ماه 1386 سمينار دو روزه  GD&T و نقش آن بر كاهش ضايعات ، ارتقاء پايائي و تضمين تعويض‌پذيري
31 مجتمع صنعتي فجـر شـيراز تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي
32 شركت صنايع خمير و كاغذ اترك ـ سال 1388 تدريس و مشاوره ابعاد و تلرانس‌گذاري هندسي    (GD&T)
33 شرکت تسا (نطنز) ـ  25 اسفندماه 1389 سمينار GD&T و نقش آن بر كاهش ضايعات، ارتقاء پايائي و تضمين تعويض‌پذيري
34 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ساوه ـ 3 خردادماه 1390 سمینار CM  و GD&T
35 اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران ـ شرکت نشر والا اندیش 29تیر90 سمینار آشنایی با ویرایش جدید استاندارد ASME Y14.5- 2009   (GD&T)
36 صنایع مهماتسازی زرین شهر ـ 26 فروردین­ماه 1393 سمينار GD&T و نقش آن در آسیب شناسی صنعتی